Elevkö CommunityskolanObligatoriskt fält

Skolenhet och Årskurs
Information om det ansökande barnet
Förtursalternativ
Vårdnadshavare 1, Folkbokföringsadress
Vårdnadshavare 2

Övrig information
Hur fick du höra talas om vår skola?
Säkerhetsfråga